• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

Projekt Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

Kierownik projektu: dr Anna Góral

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2018 przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; w Instytutach Kultury i Spraw Publicznych UJ realizowany będzie projekt wsparcia proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych (POWR.03.04.00-00- D026/16), którego celem jest dostosowanie przebiegu kształcenia akademickiego do wymogów współczesnej gospodarki

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 40 pracowników kadry dydaktycznej, w tym również doktorantów, Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ, którzy zainteresowani są podniesieniem kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz informatycznych. Warsztaty i szkolenia doskonalące obejmują następujące bloki programowe:

I. Warsztaty w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
- dynamika grupy,
- laboratorium umiejętności grupy,
- kreowanie wiedzy,
- tutoring uniwersytecki.

II. Warsztaty w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia
- sztuka tworzenia prezentacji,
- metody i narzędzia kształcenia na odległość,
- tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych,
- wyszukiwanie i wykorzystanie studiów przypadku w procesach kształcenia oraz posługiwania się i wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia.

III. Warsztaty w zakresie zarządzania informacją
- opracowanie informacji,
- zarządzanie informacją w organizacji,
- organizacja informacji i wiedzy,
- big data.

Projekt realizowany będzie wg następującego harmonogramu: 
01.04.2017 – 31.05.2017: przygotowanie szczegółowej oferty szkoleniowej oraz regulaminu rekrutacji,
01.06.2017 – 31.08.2017: rekrutacja uczestników projektu,
01.09.2017 – 30.09.2018: realizacja programu szkoleniowego,
01.10.2018 – 31.12.2018: realizacja zajęć dydaktycznych przez uczestników projektu
w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności.

Szczegóły dotyczące terminów szkoleń opublikowane zostaną w okresie 07 – 08.2017.

Więcej informacji nt. realizowanego projektu uzyskać można drogą elektroniczną u dr
Anny Góral oraz mgra Jana Meisel-Dobrzańskiego pod adresem:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!