• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

dsc_2747.jpg

Dyrektor Instytutu Kultury: dr hab. Cezary Woźniak

Dr hab. Cezary Woźniak, ur. w 1961, studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 1988-1992 z Łukaszem Guzkiem i Krzysztofem Klimkiem prowadził niezależną Galerię QQ w Krakowie. W roku 1995 stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, Uniwersytet w Wuppertalu, Wydział Filozoficzny. W latach 2005 i 2006 stypendysta austriackiego Shang Shung Institut für tibetische Studien. Do 2010 profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w Biuletynie Historii Sztuki, Kwartalniku Filozoficznym, Principiach, Studiach Humanistycznych, Studia Philosophiae Christianae. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A. Główne obszary zainteresowań naukowych: fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.
dsc_2303.jpg

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Anna Góral

Manager, asystent w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie zarządzania. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Kultury ds. dydaktyki.

Manager projektów w organizacjach pozarządowych i w sektorze publicznym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami społecznymi i kulturalnymi. Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer" (2015). Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, małopolskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w obszarach zarządzania projektami, zarzadzania zmianą oraz rozwoju nowych projektów i produktów w sektorze społecznym.

Naukowo zajmuje się przede wszystkim rozwojem lokalnym, współpracą oraz zarządzaniem innowacjami w sektorze kultury.

 

wybrane publikacje

monografie autorskie i redakcje

Bogacz-Wojtanowska, E.; Gaweł, Ł.; Góral, A. red. (2016), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Bogacz-Wojtanowska, E.; Gaweł, Ł.; Góral, A. red. (2016), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Góral, A. et. al. red. (2015), Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków,  Kraków: Wydawnictwo Attyka.

 

rozdziały w monografiach i artykuły

Góral, A. (2016), To what extent is the heritage management system in Poland really participatory?, „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 17, numer 4, 295-309.

Góral, A. (2016). Cultural routes as a medium for changes in regions [in:] Lira, S.; Amoeda, R.; Pinheiro, C. (ed.) Sharing Cultures 2011, p. 719-728. 5th International Conference on Heritage and Sustainable Development , , Barcelos, GreenLines Institute. 

Góral, A. (2016). Szlaki kulturowe jako medium zmian w regionach [w:] Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, s. 153-170.

Góral, A. (2016). Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016 [w:] Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, s. 45-72.

Gaweł, Ł.; Góral, A. (2016). Światowe Dni Młodzieży jako fenomen turystyczny [w:] Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, s. 73-99. 

Góral, A. (2015), Raport Dostępność i zakres prowadzonych badań statystycznych w obszarze dziedzictwa kulturowego, [w:] Statystyka kultury w Polsce i Europie, red. Kukołowicz, T. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s.53-65.

Góral, A. (2015). Cultural Heritage as a Shared Resource. The role of collaboration Between Stakeholders in Cultural Heritage Management, [in:] Cultural Heritage. Management, Identity and Potential, Gaweł, Ł.; Kocój, E. (ed.), Jagiellonian University Press, Kraków 2015, p. 55-65.

Góral, A. (2014). Cultural heritage in the cobweb of meanings, [in:] Heritage 2014 – Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Barcelos, GreenLines Institute. 

Góral, A. (2014), Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 15, Numer 3, s. 277-286.

Góral, A. (2014), Wieloaspektowość dziedzictwa kulturowego. Refleksje nad współczesnym rozumieniem dziedzictwa kulturowego, [w:] Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może, red. Gaweł, Ł.; Kędziora, A. Attyka, Kraków, s. 71-82.

Góral, A. (2012), Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”, no 1/2012, s. 19-33.

Góral, A. (2012), Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. Adamowski J.; Smyk K. Wyd. UMCS, Lublin, s. 99-110. 

 

wybrane projekty

projekty badawcze

 1. „Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” (2016) 
 2. „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze" (2015-2016) 
 3. „Aktywność polskich organizacji pozarządowych na Wschodzie" (2014)

badawczo-rozwojowe i edukacyjne

 1. „Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską” (2015)
 2. “THETRIS. THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society” (2012-2014)
 3. “DIVERSIA Family Diversity and Reconciliation Strategies” (2010-2011)
 4. Akcja “Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” (koordynacja 7 edycji programu)
 5. „Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej (2013-2015)