• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów powstał w 2008 roku, w 2013 został przekształcony w Katedrę Zarządzania i Ekonomiki Mediów, a następnie w Katedrę Zarządzania Mediami i Reklamy. Obecnie funkcjonuje jako Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy.
Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół badania procesów determinujących zarządzanie mediami, w tym między innymi: informacją jako podstawowym dobrem XXI wieku, reklamą w jej rozmaitych aspektach (kulturowym, społecznym, komunikacyjnym, ekonomicznym etc.), ekonomiką mediów, systemami medialnymi, podstawami prawnymi organizacji medialnych, systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie etc.

Pracownicy Katedry:
 • Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Adiunkt: dr hab. Marzena Barańska
 • Adiunkt: dr hab. Jan Kreft
 • Adiunkt: dr Malwina Popiołek
 • Starszy wykładowca: dr inż. Zbigniew Handzel


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Od początku swojego istnienia Katedra intensywnie angażuje się w działalność naukową w ramach młodej dyscypliny, jaką jest zarządzanie mediami. Refleksja nad zarządzaniem mediami rozwija się na całym świecie bardzo intensywnie. Wraz z postępującymi procesami mediatyzacji przestrzeni społecznej, cyfryzacji, a także zjawiskami takimi jak konwergencja czy budowa struktur społeczeństwa informacyjnego systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na badania w tym zakresie. Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek, w których tego typu analizy prowadzone są już od kilku lat. W 2010 r. kierownik Katedry prof. Bogusław Nierenberg wystąpił na prestiżowej międzynarodowej konferencji World Media Economics and Management Conference będąc pierwszym Polakiem, który prezentował wyniki swoich badań w zakresie zarządzania mediami na arenie międzynarodowej.

W 2016 roku na konferencję WMEMC do Nowego Jorku zaproszeni zostali również prof. Jan Kreft, mgr Michał Wójciak i mgr Malwina Popiołek. Zaprezentowali wówczas wyniki swoich badań dotyczących m.in. władzy algorytmów we współczesnej przestrzeni medialnej, zarządzania informacją w mediach społecznościowych i zarządzania marką modową, wymieniając się doświadczeniami i przemyśleniami z przedstawicielami międzynarodowego środowiska naukowego.

 

KONFERENCJE NAUKOWE

Katedra systematycznie organizuje konferencje poświęcone problematyce zarządzania. Dotychczas odbyły się m.in.:

 

 1. Konferencja naukowa „Zarządzanie mediami. Teoria i praktyka”- 7-8 marca 2013 r.

         Jedna z pierwszych w Polsce konferencji poświęconych problematyce zarządzania mediami. Podczas dwudniowych obrad starano się usystematyzować rozważania w obszarze media management, a także odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące istotności tej młodej dyscypliny we współczesnym świecie uwzględniając przy tym z perspektywę praktyczną i naukowo-badawczą.

          W konferencji wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób. Uczestnicy byli zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wśród nich znajdowali się praktycy, a więc prezesi, dyrektorzy i redaktorzy naczelni przedsiębiorstw medialnych, a także teoretycy - naukowcy zajmujący się mediami i procesami zarządzania w organizacjach medialnych. Praktycy i teoretycy mediów wymieniali się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, przemyśleniami i wynikami badań na temat sytuacji współczesnych mediów, specyfiki zarządzania nimi oraz zmian, jakim nieustannie podlegają.

 

 1. Konferencja naukowa „Zarządzanie humanistyczne: zakres, metody, paradygmaty”- 9-10 stycznia 2014 r.

            Konferencja odbywała się w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem JM Wojciecha Nowaka, Rektora UJ. Jej głównym celem była refleksja nad szeregiem zagadnień dotyczących humanistycznych aspektów zarządzania. Poruszono m.in. problemy dotyczące tożsamości nauk o zarządzaniu, założeń paradygmatycznych, metod badawczych i roli zarządzania humanistycznego we współczesnym świecie. Gośćmi konferencji byli wybitni przedstawiciele nauki, m.in. prof. Barbara Czarniawska, prof. Monika Kostera czy prof. Sławomir Magala.

 

 1. I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych: „Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy”- 4-5 czerwca 2014 r.

            W związku z obchodami 25-lecia wolności mediów w Polsce, praktycy i teoretycy mediów spotkali się w Krakowie, aby porozmawiać o wyzwaniach, problemach i zmianach, jakie zaszły i dalej zachodzą w mediach publicznych po 1989 roku. Podczas konferencji poruszono szereg istotnych, z punktu widzenia zarządzania mediami, zagadnień, a w tym m.in. finansowanie mediów publicznych, niezależność mediów w państwach demokratycznych, rola nowych podmiotów w przestrzeni medialnej, a także wyzwania stojące przed współczesnymi osobami zarządzającymi organizacjami medialnymi.

 

 1. Międzynarodowa konferencja „Facebook – lustro mediów” - 12 czerwca 2015 r.

          Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a inspiracją do jej zorganizowania stała się mijająca dziesiąta rocznica powstania Facebooka – serwisu społecznościowego, który w szybkim tempie stał się najpopularniejszym kanałem informacyjno-komunikacyjnym na świecie. Czas ten był pretekstem do podjęcia rozważań nad istotą i konsekwencjami istnienia Facebooka w przestrzeni społecznej i medialnej. Konferencja była przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Gdański.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI

Katedra współpracuje stale z różnymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Fordham w Nowym Jorku, a także z Uniwersytetem w Göteborgu.