• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

Konferencja naukowa – ,,Dziedzictwo Kulturowe Europy – Mity, Stereotypy, Tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś) Kraków, 15.05.–17.05.2013

Święty Graal czy Puszka Pandory?

Wszechobecne dziedzictwo kulturowe jest nieodmiennie powodem zachwytu, afirmacji, dumy, lamentu, konfliktu lub niechęci. Jest ono immanentnym składnikiem wewnętrznego świata każdego człowieka, grupy etnicznej, społeczności lokalnej, narodu. Jest zbiorem otwartym i nigdy niedookreślonym. Jak pisze Peter Howard: „dziedzictwem kulturowym może być cokolwiek, jeśli chcemy, żeby nim było". Otacza nas od momentu naszych narodzin, albo lepiej – swoimi narodzinami, wpisujemy się w określone dziedzictwo. Dorastając, pisząc własną historię, możemy go negować, odrzucać, nie akceptować, ale nigdy w pełni się od niego nie uwalniamy – brak jakiegokolwiek kulturowego punktu odniesienia oznaczałby zaprzeczenie własnego człowieczeństwa.

Wobec powyższego, trudno przecenić znaczenie dziedzictwa dla jakiejkolwiek działalności człowieka, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W czasie organizowanej w Krakowie konferencji chcielibyśmy rozmawiać o znaczeniu dziedzictwa we współczesnym świecie, o jego identyfikowaniu, zarządzaniu, kształtowaniu i promowaniu. Pragniemy podjąć dyskusję o znaczeniu dziedzictwa postrzeganego z różnych perspektyw: społeczności lokalnej, regionu, narodu i państwa. Szczególnie chcemy przyjrzeć się dziedzictwu kulturowemu Europy Środkowo-Wschodniej, ta część Europy na skutek politycznych zawieruch ostatnich kilkudziesięciu lat musi podjąć szczególnie trudną dyskusję na temat dziedzictwa, często „dziedzictwa bez ojczyzny" i „dziedzictwa bez dziedzica". Czy w tak specyficznych warunkach dziedzictwo kulturowe musi być przysłowiową „puszką Pandory", czy też przeciwnie, jest szansą na autentyczne „oswojenie obcego", poznanie go, zaakceptowanie jego odmienności, wreszcie uznanie za naturalny składnik własnego otoczenia.

 

Organizatorzy: 

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ


Współorganizatorzy: 

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Czerniowcach (Ukraina), Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Łukasz Gaweł (IK UJ)
dr hab. Marcin Brocki (IEiAK UJ

Szczegóły →