• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

Niewygodne Dziedzictwo Kulturowe? Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Niewygodne Dziedzictwo Kulturowe? Dziedzictwo Kulturowe Mniejszości Narodowych, Etnicznych i Religijnych w Przestrzeni Publicznej - Mity, Ideologie, De(Re)Konstrukcje"
Kraków, 27-29.05.2015

Dziedzictwo kulturowe i działania związane z jego instytucjonalizacją wydają się być tymi obszarami współczesnej kultury, które najłatwiej ulegają ideologizacji. Poszczególne grupy interesariuszy zabiegają i rywalizują o umieszczenie obiektów kultury na światowych listach dziedzictwa kulturowego. Za wyborem tego, co uznamy za „nasze” dziedzictwo, postępuje decyzja odnosząca się do jego ochrony i międzypokoleniowej transmisji. W konsekwencji jednak poza „naszą” ochroną może rozciągać się przestrzeń „naszego” zapomnienia, które intencjonalnie okrywa „cudze” dziedzictwo, o które nie dbamy, które dla nas nie ma znaczenia i którego naszym spadkobiercom nie chcemy przekazać. Tak rodzi się przestrzeń wszelkich form „naszej” degradacji, marginalizacji i ostatecznie niepamięci, której podlegać ma „spuścizna obcych”. 

Centralną kwestą konferencji jest pytanie o szeroko rozumianą marginalizację i rehabilitację, których w Europie doświadcza dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz społeczności bezpaństwowych i wykluczonych. W wielu krajach Starego Kontynentu takie dziedzictwo było w XX wieku skazane na zapomnienie, asymilację, a nawet prześladowania. W oficjalnym dyskursie narodowym nierzadko pomijano je milczeniem, gdyż jego uznanie rodziło napięcia i konflikty. Z trudnym dziedzictwem - jak powiedzielibyśmy dzisiaj - wiązały się bowiem sprzeczne znaczenia i wartości. Inaczej postrzegali i traktowali je przedstawiciele władzy i społeczności większościowych, na których terenie osiedliły się mniejszości, inaczej zaś przedstawiciele grup mniejszościowych, które czyją się spadkobiercami tego dziedzictwa.

 

Obszary tematyczne:
1. Dziedzictwo kulturowe uwikłane w stereotyp, ideologie i mitologie. 
2. Dyskursy wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i mniejszości wykluczonych w powojennej polityce państw europejskich.
3. Walka o swoje - strategie konstruowania, prezentacji, waloryzacji i transmisji dziedzictwa kulturowego z perspektywy mniejszości. 
4. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mniejszości - obszary, tematy, problemy, case studies.
5. ,,Dziedzictwo bez dziedziców", ,,dziedzictwo bez ojczyzny". Dziedzictwo w przestrzeni konfliktu.
6. Dziedzictwo mniejszości a pamięć kulturowa. 
7. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym mniejszości.
8. Dziedzictwo mniejszości w instytucjach kultury - projekty, programy, obszary ochrony.

Organizatorzy

dr hab. Roman Batko (IK UJ)

dr hab. Marcin Brocki (IEiAK UJ)

dr hab. Łukasz Gaweł (IK UJ)

prof. dr hab. Constantin Geambasu (FLLS UB)

dr hab. Joanna Hańderek (IF UJ) 

dr hab. Ewa Kocój (IK UJ)

dr Krzysztof Kowalski (IE UJ)

prof. dr hab. Antoaneta Olteanu (FFLS UB)

dr hab. Iwona Sowińska (IK UJ)

dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (IEiAK UJ)