• Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony
  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura nagrodzony

  Projekt identyfikacji piątej edycji festiwalu Polikultura został nagrodzony w międzynarodowym konkursie projektowym A’ Design Award and Competition. Pracę wyłoniono spośród kilku tysięcy nadesłanych zgłoszeń w kategorii A’ Graphics and Visual Communication Design Award 2016–2017

 • Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością
  Kierunek zarządzanie kulturą i mediami - Studia z Przyszłością

  Z przyjemnością informujemy, że prowadzone w naszym Instytucie studia I stopnia z zakresu zarządzania kulturą i mediami zostały odznaczone certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością”

 • Oficjalna Publikacja Polikultury 2016
  Oficjalna Publikacja Polikultury 2016

  Już niedługo w bibliotekach i w wersji elektronicznej

facebook.png

Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze” 8-9 grudnia 2016 r.

Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach, intensywnie tworzone są nowe trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. Szlaki te wydają się być jak żywe organizmy, struktury sieciowe, które jak pajęcze sieci przenikają regiony, inicjując zachodzące w nich zmiany: kulturowe, społeczne, obywatelskie, gospodarcze. Umiejętnie zarządzane, przestają być jedynie produktami turystycznymi, odgrywając rolę medium zmian w kulturze. Fenomen ten zachęca do refleksji nie tylko naukowej, ale również praktycznej, nad istotą szlaków dziedzictwa oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionów.

O projekcie

W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, we współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło realizację nowego projektu pt. „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Jest to dwuletni projekt badawczy, którego celem jest zbadanie szlaków kulturowych, które traktowane są jako medium zmian w kulturze, pojmowanej zgodnie ze współczesnymi definicjami jako ogół cech charakteryzujących określone społeczności. Tym samym, w przekonaniu zespołu badawczego, szlaki kulturowe stają się istotnym czynnikiem inicjującym zmiany społeczne i obywatelskie na poziomie lokalnym. W realizowanym projekcie w szczególności chodzi o rozpoznanie roli i znaczenia szlaków kulturowych w następujących obszarach przestrzeni:

 1. kulturowej (m.in. uczestnictwa w kulturze, aktywizacji środowisk twórczych, budowania tożsamości kulturowej środowisk lokalnych);
 2. społecznej (m.in. w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i budowaniu społecznej spójności);
 3. obywatelskiej (w kształtowaniu postaw obywatelskich).